Integritetspolicy

GDPR ( General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning framtagen för att skydda dig som privatperson. Regleringen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL)

JP Vapen AB vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla JP Vapens kunder, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig som kund hos oss, köper våra produkter eller tjänster eller vid annan kontakt med oss.

Insamling och lagring av information

Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via vår Webshop, e-post eller telefon. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer, vid köp av varor som kräver vapenlicens sparas även kopia på denna.

När du gör köp via Svea Ekonomis betaltjänster eller om du köper en licenspliktig vara så tar vi även ditt personnummer.

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de behövs. Därefter raderas de.

Användning av information och syfte

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig via post, e-post eller telefon.
  • Förbättra vår kundservice
  • Uppfylla Polisens krav på bokföring över köpta och solda licenspliktiga vapen eller delar
  • Uppfylla kraven från skattemyndigheten gällande bokföring
  • Lämna in licensansökningar i dom fall då detta avtalats
  • Hantera betalningar från dig.
  • Hantera garanti och serviceärenden från dig, i dessa fall kan information så som namn, adress, mailadress och mobilnummer vidarebefordras till leverantör.
  • Genomföra undersökningar och utvärderingar i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Detta består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster
  • Marknadsföringssyften, exempelvis utskick av nyhetsbrev

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, samt hantera service och garantiärenden, då med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. Bokföring, fakturering och skuldhantering, leverans av beställda varor, kundkontakt samt underhåll och drift av webshoppen), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

E-handelssäkerhet

Vi och Svea Ekonomi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag i något syfte utan ditt samtycke, förutom då det krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Radera personuppgifter

Vi använder den e-postadress du angivit till oss för att skicka information, faktura och uppdateringar som angår din bokning eller förfrågan.

Du kan när som helst kontakta oss på info@jpvapen.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

Cookie-filer

När Ni använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om Er användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om Er enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Vid besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen Er i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Följande cookis används på vår webbplats

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Läs mer om GDPR hos Datainspektionen här