Break-in av ny pipa

När man börjar skjuta med sin nya pipa finns det några saker man bör tänka på. Saker man bör göra och saker man inte bör göra. Att skjuta pipan varm det första man gör hör deffinitivt till dom sakerna man inte bör göra. Att vara snäll med sin nya pipa och låta den nötas in på ett skonsamt vis är ett exempel på vad man bör göra. Detta kallas att göra ett Break-in.

Avsikten med att göra ett break-in på sin pipa är att den ska få en bra yta i loppet som i sin tur gör att mantelrester får svårare att fastna. Detta ger ökad precision, längre livslängd och underlättar rengöringen av pipan.

För att kunna genomföra sitt break-in på ett bra sätt är det några saker som man behöver och ytterligare några saker som underlättar och förbättrar resultatet.

Checklista

 • Bra kullagrad läskstång
 • Bronsborste
 • Nylonborste
 • Jagg (spjut för linnelappar)
 • Boreguide
 • En bra olja, exempelvis Bore-Tech Friction guard som både löser krut men också neutraliserar solvent
 • Krutlösare, exempelvis Bore-Tech C4 Carbon remover
 • JB pasta (Thorro Clean) (inget måste)
 • Ett bra solvent för koppar, exempelvis Bore-Tech Cu+2 copper remover eller Eliminator (som även löser krut i samma steg) Sweets 7,62 solvent fungerar också bra för blånerade pipor, detta har dock ett bäst före datum på 1 år efter öppnande.
 • Gott om linnelappar
 • Tillgång till tvål och varmt vatten, i brist på vatten Brake cleaner
 • Papper

Vi har det mesta du behöver hemma.

Break-in steg för steg

 • För in boreguiden genom lådan, denna är till för att förhindra solvent att hamna överallt i lådan, exempelvis i trycket
 • Tryck igenom pipan med JB pasta eller Thorro clean (inget måste detta görs på pipor av lägre kvalité) bronsborste och krutlösande solvent kan användas istället på premium pipor
 • Tryck igenom nya lappar tills dom slutar att missfärgas
 • Skjut ett skott
 • Använd nu bronsborsten tillsammans med krutsolvent, dra fram och tillbaka 5 ggr, fyll på med mer solvent på borsten och dra fram och tillbaka 5 ggr till låt verka ca 10-15 min. (C4 Carbon remover, med Eliminator använd istället Nylonborste)
 • Rengör borsten
 • Torrdra med linnelappar
 • Upprepa användningen av bronsborste och krutsolvent till dess att du inte får ut mer krut “svart” så länge krut finns i pipan verkar inte det tombaklösande solventet som det ska. (Eliminator löser både krut och Tombak)
 • Använd nylonborsten, väl inblött med ditt koppar solvent dra fram och tillbaka 5 ggr, fyll på med mer solvent på borsten och dra fram och tillbaka 5 ggr till låt verka ca 10-15 min. Avlägsna solvent som hamnat utanför loppet. Olja gärna.
 • Rengör borsten i varmt vatten och ev. tvål (break cleaner)
 • Tryck igenom en linnelapp, om denna har missfärgningar börja om från början.
 • Som komplement brukar jag använda olja (Friction guard) tillsammans med bronsborste bara för att få lite mekanisk påverkan på beläggningarna.
 • Avsluta med att olja upp vapnet både invändigt och utvändigt. Lämnas starka solvent kvar kan det missfärga metall eller rent av få vapnet att rosta.
 • Denna grundliga rengöring görs mellan varje skott första 10 skotten
 • Därefter kan man skjuta 2 skott mellan varje rengöring i ytterligare 5 serier (5X2 skott)
 • När detta är gjort kan man skjuta nått skott mer mellan varje rengöring beroende på hur väl man lyckats. Detta kan variera beroende på pipans kvalité.3-5 skott mellan rengöringarna kan vara lämpligt i några serier.
 • Sedan utökar man successivt till dess att man kommit upp i kanske absolut max 40 skott mellan rengöringarna.
 • Skjuter man för mycket utan rengöring eller i för snabb följd kan man förstöra sitt break-in av pipan. Skjut aldrig din pipa het!